Dr. Bienek Unternehmensberatung GmbH

Partner für den Mittelstand

Gerhard Bienek
Dr. rer. nat.
dipl. oec.
dipl. fizik

Diploma in promocija iz fizike ter diploma iz poslovne ekonomike. Poglobljeno znanje tujih jezikov (angleško, francosko, špansko, italijansko in slovensko) zaradi daljšega bivanja v tujini.

Podjetniški svetovalec pri Arthur Andersen & Co. GmbH, Hamburg in Intra Unternehmensberatung GmbH, Düsseldorf. Svetovanje proizvodnim podjetjem na področju strojegradnje, kovinske, elektro in avtomobilske industrije, dobaviteljev avtomobilske industrije, industrije dvokoles, gradbene in živilske industrije, porcelanske in kemične industrije, tehnike plastičnih mas v Nemčiji ter Sloveniji in Slovaški.

Izkušnje na področju svetovanja: strategija podjetij, saniranje strojegradnih podjetij, dobaviteljev avtomobilske industrije, zmanjševanje materialnih stroškov z vrednostno analizo, organizacijska struktura in organizacija poteka procesov z opredelitvijo kadrov, skupno planiranje naročil, planiranje serijskega zagona, organizacija področja servisa in nadomestnih delov, logistika (materialni tok, skladišče, "dispo" postopek, planiranje proizvodnje), prodajni informacijski sistemi za pridobivanje del/ kontroling, organizacija integriranih sistemov za elektronsko obdelavo podatkov, izbira IS za PPS sisteme, vodenje delavnic, kontroling.

Dolgoletno odgovorno kadrovsko in vodstveno delo v mednarodni skupini srednje velikih podjetij na področju strojegradnje kot pomočnik vodstva podjetja in vodja planiranja podjetja/organizacije holdinga kot tudi vodja finance za dve hčerinski strojegradni podjetji ter hčerinski prodajni podjetji v Nemčiji in Italiji. Individualne prokure, član vodstva proizvodnega podjetja poslovodja prodajnega podjetja, član vodstvenega tima skupine podjetij.

Izkušnje na področju proizvodnih linij: saniranje proizvodnih in prodajnih podjetij, prestrukturiranje vholdingih/poslovna področja, reorganizacija prodaje (doma, v tujini), akvizicija konkurenčnih in prodajnih podjetij, izgradnja sistema planiranja in poročanja, izgradnja samostojnega prodajnega področja na eni lokaciji, priprava in uvajanje sistema premij za vodje prodaje, priprava IS za skupine podjetij/ posamezna podjetja, uvajanje integriranih informacijskih sistemov ABAS, BRAIN, MTU in SAP.