Dr. Bienek Unternehmensberatung GmbH

Partner für den Mittelstand

Smo partnerji za vodenje srednje velikih proizvodnih podjetij.

Nudimo vam pomoč pri
- vodenju podjetja

Posredujemo vam osnove za oblikovanje
- organizacije podjetja

Prevzemamo naloge pri
- kriznem managementu
Pomoč vam nudimo v obliki svetovanja, neodvisnega sodelovanja ali usposabljanja. Na osnovi analize položaja izdelamo zasnovo. Dosledna izvedba in ciljno spremljanje lete predstavljata bistveni sestavni del naše storitve.

Nazaj